For mange er veien inn i arbeidslivet en arbeidspraksis (arbeidstrening). Det er noen konkrete tips & råd og forventninger til aktører som NAV, virksomheten og kandidaten uten jobb, som kan være nyttig å være bevisst på skal man lykkes og inkludere flere som i dag står uten jobb. 

Forventninger som stilles til virksomheten:

 • Se hele mennesket og legge til rette for at personen får utvikle seg på en best mulig måte under trygge omgivelser.
 • Gi god og nyttig opplæring.
 • Ha tid til å følge opp kandidaten. Gjennomfør faste regelmessige samtaler med personen.
 • Ha en gjennomgang av forventninger, både overfor kandidaten og forventninger dere har til NAV.
 • Vær ærlig på mulighetene for ansettelse. Enten i den aktuelle bedriften eller i tilsvarende foretak andre steder.

Forventninger til NAV:

 • Kartlegger kandidatens ønsker, behov, motivasjon og utfordringer grundig.
 • Fremskaffer en CV og kort presentasjon som er relevant for arbeidsgiver
 • Forbereder kandidaten før intervju med arbeidsgiver.
 • Informerer så langt som mulig om hva som er viktig for arbeidsgiver å vite noe om.
 • Følger opp kandidaten og arbeidsgiver i jevnlige oppfølgingspunkt.
 • Opplyser arbeidsgiver om mulige virkemiddel som kan brukes opp mot kandidaten.

Forventninger til kandidaten:

 • Har lyst og motivert for å være i den aktuelle virksomheten.
 • Har kunnskap om arbeidslivets spilleregler.
 • Er villig til å ta i mot læring.
 • Behandler kollegaer, kunder, samarbeidspartnere og bedriftens eiendeler på en respektfull måte.
 • Viser åpenhet og informerer virksomheten/leder om forhold som det viktig at virksomheten kjenner til.
 • Bidrar etter beste evne og informerer om sine behov.

Ønsker du og din virksomhet økt kompetanse på å bli god på inkludering? Meld deg kurset "Inkludering er god business" i høst eller les artikkelen "Slik blir du en god mentor på arbeidsplassen" fra Idebanken.