Juryens begrunnelse

Årets IA-virksomhet i Trøndelag 2018 er en arbeidsplass som har et partssamarbeid som karakteriseres av at kultur bygges gjennom ansattes medvirkning. Virksomhetens systematiske og langsiktige  IA-/HMS-arbeid har gitt gode resultater med et lavt sykefravær samt en avgangsalder på 66 år i 2017. 

Virksomheten tar fast inn personer på arbeidstrening, og mange av disse blir i ettertid tatt inn som vikarer og enkelte også i faste stillinger.

Dette er en virksomhet som har stor fokus på fleksibilitet for sine ansatte. Dette gjenspeiler seg blant annet i gode muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.  Arbeidsplassens fleksibilitet viser seg også i oppfølgingen av ansatte der fokus er at «alle kan bidra med noe» og avdelingsgrenser er bevegelige når det f.eks gjelder ansattes behov for å gjøre andre oppgaver i perioder.

Virksomheten har turt å ta noen kontroversielle valg når det gjelder organisering. Alle områdelederne har byttet område og har gjennomgått felles opplæring som sikrer lik praksis. Dette har ført til en «ny start» både for ledere og ansatte, og har skapt en ny dynamikk på arbeidsplassen som har bidratt til at gamle uhensiktsmessige mønstre brytes. 

Årets IA-virksomhet har innsett at stolthet over egen jobb og arbeidsplass er vesentlig for jobbmotivasjon. Dette har de operasjonalisert gjennom en stor satsning på digitalisering. Tanken har vært at det skal være interessant og gøy å bruke digitale verktøy.