Arbeidslivscoachene har spesialkompetanse på tilrettelegging, spesielt for unge med ulike utfordringer i livet. Noen unge kan ha store læreutfordringer, dårlig sosial kompetanse, mens andre kan ha problemer med å møte til rett tid.

- Vi bistår virksomheter som ønsker å skape gode inkluderingsmiljø på arbeidsplassen, og som er opptatt av at mangfold lønner seg, sier arbeidslivscoachene Mona og Lars. Vi vil sammen med arbeidsgiver skreddersy et eget opplegg knyttet til det utfordringsbildet som skisseres. Dersom arbeidsgiver trenger en sparringspartner, kan vi være det. Eller det er behov for mer hjelp og støtte, kan vi også bistå med det. Vi har en stor kontaktflate til alle instanser i NAV og de ulike Opplæringskontorene. Vi kjenner til virkemidlene som er knyttet til ungdom.

- Videre har vi høy kompetanse på ungdom med nedsatt funksjonsevne. Og vi ønsker å ha fokus på ressursene de unge har på tross av de utfordringene de måtte stå i. Vi setter "himmel og jord i bevegelse" for at de unge, sammen med arbeidsgiver skal lykkes i arbeidslivet og bli gode lojale arbeidstakere.

- Hvis du som arbeidsgiver kjenner deg igjen i dette, ikke nøl med å ta kontakt med oss.