NAV Arbeidslivssenter Trøndelag bistår virksomheter og bedrifter med råd og veiledning for å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet.

Arbeidslivssenteret kan bistå virksomheten din med å nå målene den har satt seg for IA-arbeidet.

Vi kan hjelpe til med å analysere, planlegge og evaluere utfordringer på arbeidsplassen og anbefale tiltak for å bli en mer inkluderende virksomhet.

Ring arbeidsgiver telefonen på 55 33 33 36 eller kontakt oss direkte hvis du ønsker bistand fra oss. Ledere, tillitsvalgte og verneombud kan få faglig bistand til å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass.

 

Nyttige linker: