Representanter

Stein Ødegård, FFO     Kjell Engan, FFO Ivar Dahlen, LO Martin Moholt, Pensjonistforbundet     Lene Gullikstad, SAFO    

Vararepresentant

Estrid Løkken, FFO     Reidun Roland, FFO     Jostein Løkken, Pensjonistforbundet    

Representant fra NAV

Hanna S. Tollan, NAV-leder