Representanter

Stein Ødegård, FFO    
Kjell Engan, FFO
Ivar Dahlen, LO
Martine Moholt, Pensjonistforbundet    
Lene Gullikstad, SAFO    

Vararepresentant

Estrid Løkken, FFO    
Reidun Roland, FFO    
Jostein Løkken, Pensjonistforbundet    

Representant fra NAV

Hanna S. Tollan, NAV-leder