Referat fra brukerutvalgsmøtene finner du under relatert innhold til høyre på siden.

Representerer 

Mona Lersveen, FFO - leder for utvalget

Lars Woldmo, FFO

Thomas Ngari Wanjohi, INN 

Randi Nessemo, LO 

Merethe Bue, Kreftforeningen  

Agnar Moe, Pensjonistforbundet 

Frode Strømman, SAFO  

Jostein Grimstad, KS 

Hans Kristian Lilleberg, Representanter fra Brukerråd for ungdom  

Kitty Angelica Semb, Representanter fra Brukerråd for ungdom 

Vararepresentant 

Alf Magne Bye, FFO 

Janne Emma Risvik, FFO  

Kristine Svendsen, LO  

Odd-Harald Bjørnøy, Pensjonistforbundet 

Laila Bakke, SAFO 

 

Representanter fra NAV:  

Bente Wold Wigum, Fylkesdirektør NAV Trøndelag 

Ann-Christin Fredriksen, Avd.dir  NAV  Trøndelag 

Jan Arve Strand, Avd.dir  NAV  Trøndelag 

May Beate Haugan, Avd.dir  NAV  Trøndelag

Heidi Rygh, NAV-kontor  

Tor Edvard Aal, NAV Familie og pensjon 

Håvard Lauvås, NAV HMS Sør-Trøndelag

Ulrik Sorte, NAV-kontor  

Linda Fjeldvær, NAV Kontaktsenter 

Sekretær: 

Marie Pauline Holtan, NAV Trøndelag