Brukerutvalg for NAV i Namdalen

Her finner du navn på representantene i brukerutvalget for NAV-kontorene i Namdalen, samt referat fra møtene

Referatene ligger under Relatert informasjon til høyre på siden.

 

Representanter:

Tommy Torseth, FFO    

Marit Moen, FFO    

May Iren Arnøy, LO     

Tove Sagnes, Kreftforeningen    

Vararepresentant:    

Harald Marsdal Hansen, FFO    

Laila Stokmo, FFO    

Cathrine Hansen, LO        
 

Representanter fra NAV:     

Evy Bergin, leder NAV Indre Namdalen

Rigmor Valen Bratland, leder NAV Ytter Namdal

Marthe Mosand Viken, leder Midtre Namdal