Lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft