Andelen helt ledige i fylket er nå på nivået før korona