Andelen helt ledige i fylket er nå på nivået før korona

Publisert 1. oktober 2021