Vedvarende høyt sykefravær i Troms og Finnmark i 4. kvartal 2022