-Vi skjønner at mange i vårt fylke har det vanskelig nå, og ser behov for å informere om hva vi i NAV kan hjelpe med i forbindelse med permitteringer og andre konsekvenser av koronaviruset.  Dette er dagens viktigste budskap fra fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.  -NAV i Troms og Finnmark har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere situasjonen med sterk økning av henvendelser. Vi er i full gang med å styrke bemanningen inn mot saksbehandling av søknader om dagpenger og andre ytelser. Vi vil jobbe så raskt som mulig for at folk skal sikres økonomisk i den situasjonen de står i, sier Kristoffersen. 

Se hele pressemeldingen under relatert innhold på denne siden