Det var 825 personer under 30 år som mottok uføretrygd, 553 i Troms og 272 i Finnmark.

På landsbasis var det i alt 346 800 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 3 400 uføretrygdede siden utgangen av forrige kvartal (1,0 %). I prosent av befolkningen utgjør dette 10,2.

Når antall uføretrygdede fortsetter å øke både i vår region og nasjonalt, er det blant annet et resultat av at mange tidligere mottakere av arbeidsavklaringspenger har fått innvilget uføretrygd det siste året.

-Vi forventer ikke noen sterk vekst i andelen uføretrygdede av befolkningen i Troms/Finnmark i årene fremover. De store etterkrigskullene går over i alderspensjon som i seg selv vil tilsi en mindre andel på ytelsen uføretrygd. Vi antar også at det blir en nedgang som følge av stadig bedre tiltak for å stå i arbeid, sier direktør for NAV Troms og Finnmark Grete Kristoffersen.

NAV er opptatt av at flest mulig mennesker skal kunne stå i arbeid lengst mulig, og at vi sammen med arbeidstakerne og arbeidsgiverne er kreative og finner gode løsninger for økt yrkesdeltakelse, avslutter Kristoffersen.

Vil du vite mer?Oversikt på kommunenivå Troms/FinnmarkHer finner du nasjonal pressemelding om uføretrygd per 30.juni 2019

For ytterligere kommentar, kontakt:Grete Kristoffersen // direktør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48541Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093