Arbeidsledigheten på landsbasis er ned 5 prosent og det var i april 63340 registrerte helt ledige i Norge.

At Troms har en økning på 9 prosent ledighet i april ser NAV på som en liten korrigering i forhold til et fylke som fortsatt har landets nest laveste ledighet. Finnmark er praktisk talt uendret fra april i fjor.

- Som før er den store utfordringen på arbeidsmarkedet her i nord å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til de mange ledige jobbene, og vi vil styrke vårt markedsarbeid ytterligere i tida framover, sier direktør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.

Helt ledigefebruar 2019

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor i antallEndring fra i fjor i prosent
Troms Romsa1 6031,8

134

9

Finnmark Finnmárku

1 147

2,9-20
Hele Norge63 3402,3-3457-5

Arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark var blant annet preget av høy aktivitet i fiskeriene. Enkelte kystområder rapporterer om råstoffmangel og kommende permitteringer som følge av dette, men intet unormalt på denne tiden av året.

Gledelig på arbeidsmarkedet er forventninger til oppstart av gruveindustri både i Sør-Varanger, Kvalsund og Vadsø. Og fra Hammerfest meldes blant annet om at rigg-service som tidligere måtte gjøres sørpå nå håndteres av det lokale næringslivet.

Hva angår ledighetsøkningen i Troms så er det verdt å merke seg at en del av forklaringen at en meget god vintersesong for turisme nå er på hell, altså også en naturlig sesongvariasjon.

NAV vil fortsatt ha fokus på ungdomsledigheten samt på optimal bruk av arbeidsrettede tiltak, i tett samarbeid med virksomhetene i regionen.

Arbeidsmarkedet i Troms - april 2019

 

Arbeidsmarkedet i Finnmark - april 2019

Vil du vite mer?

På vår statistikkside finner du mer detaljert info om arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark, blant annet ledighetstall fordelt på kommuner, alder, kjønn og yrker.