Ledigheten i august var målt til 1,7 prosent samlet for Troms fylke og 2,7 prosent i Finnmark, hhv. 1549 personer i Troms og 1082 i Finnmark. Ledigheten gikk ned i Finnmark og litt opp i Troms sammenliknet med august i fjor.

Nedgangen i den totale ledigheten kommer på tross av noe lavere aktivitet i fiskeri langs kysten (kvoter snart oppfisket) og NAV har også færre ledige på tiltak. Dette, og et høyt antall utlyste stillinger, forteller om et robust arbeidsmarked i nord.

Men vi ser også et arbeidsliv som stiller stadig større krav til kompetanse. En spesiell utfordring er f.eks flyktninger med manglende språkkunnskaper og her vil NAV kunne bidra med midler.

– Nøl ikke med å ta kontakt med NAV dersom det i ditt nærmiljø er mennesker som kunne komme i arbeid ved hjelp av norskopplæring, oppfordrer direktør Grete Kristoffersen.

Hun mener kompetansetiltak i regi av NAV de kommende årene blir avgjørende for at landsdelen skal kunne takle det investeringsnivået som er antydet i konjunkturbarometeret for Nord-Norge. – Vi ruller nå ut en rekke tiltak for å bidra til økt inkludering i det fantastisk spennende arbeidslivet som vi stadig ser utvikle seg i vår region.

NAV sine tall for langtidsledighet viser at 41,5 prosent i Troms og 50 prosent i Finnmark av de ledige nå i august har vært uten arbeid mer enn et halvt år. Innvandrere/flyktninger utgjør ca 30 prosent av dette.

Ellers viser statistikken at andelen av de ledige som er under 30 år er 29 prosent i Finnmark og 34 prosent i Troms

Fra NAVs side ønsker vi et felles løft med kommunene og det øvrige partnerskapet for å løfte disse gruppene. Det er vi alle tjent med å samarbeide om, sier Grete Kristoffersen.

Vil du vite mer?Gå til vår statistikkside HER. (lenke)

For ytterligere kommentar, kontakt:

Grete Kristoffersen // Direktør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093