Økningen i Finnmark var på 6,7 prosent som gir et totalt legemeldt fravær i fylket på 4,9 prosent. På landsbasis var det legemeldte sykefraværet 4,3 prosent i 3.kvartal, etter en liten økning landet sett under ett.   Bildet vi ser i Finnmark er ikke entydig. Fylket som slås sammen med Troms fra 1.januar neste år, har tradisjonelt ligget høyest i sykefravær i landet, men de siste årene har utviklingen vært positiv og fraværet har gradvis nærmet seg landsgjennomsnittet.

– Vi ønsker selvsagt å videreutvikle den positive trenden og vil vurdere hvordan NAV kan bidra til å snu den tendensen vi ser (der) i 3.kvartal, sier direktør Grete Kristoffersen.   Den største økningen i antall tapte dagsverk i Finnmark, som følge av økningen 3.kvartal, finner vi i det legemeldte fraværet innen bygg og anlegg, varehandel og helse- og sosialtjenester.   Kristoffersen understreker at det gjennomføres mye godt nærværsarbeid i nord og at mulighetene for å redusere sykefraværet ytterligere er svært gode innen rammen av ny IA-avtale og NAVs egen satsing på tjenesteinnovasjonen HelseIArbeid.   – Vi har tett samarbeid med mange kommuner og virksomheter som gjør en kjempejobb med sitt nærværsarbeid. Vi ser også av statistikken at systematisk nærversarbeid fungerer helt supert i kommuner som for eksempel Nordreisa og Vadsø. I Tromsø betyr det veldig mye at det jobbes godt med arbeidsmiljøet i store institusjoner som UNN og Tromsø kommune.   – Vi ser enkeltkommuner som gjør en kjempejobb, og der går sykefraværet markant ned. Vi vet at det er mye god helse i å være på jobb, selv med lettere helseplager. I tillegg til store økonomiske besparelser, avslutter Kristoffersen. 

For ytterligere kommentar, kontakt:

Grete Kristoffersen, direktør NAV Troms og Finnmark tlf. 415 48 541 Morten Vikeby, kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark tlf. 922 19 093