Statssekretæren imponert over fagmiljøet i Tromsø

Statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD) har besøkt Tromsø for å lære mer om HelseIArbeid-satsingen. 

Einan fikk sammen med rådgivere fra ASD og Arbeidstilsynet lære mer om metodebruk og erfaringene fra HelseIArbeid etter 1 år med ordinær drift.  

Hvordan jobber NAV og Helse sammen?

Under besøket fikk statssekretæren en gjennomgang av HelseIArbeids to deler – det forebyggende bedriftstiltaket og individtiltaket som tilbyr rask utredning og avklaring. I det forebyggende bedriftstiltaket drar NAV og Helse sammen ut på arbeidsplassene og formidler kunnskap om helse samtidig som de sammen virksomheten jobber i prosess med å styrke arbeidsmiljø for å bidra til at de ansatte til å ta gode helsevalg. De første tilbakemeldingene fra pasientene i individtiltaket er også svært positive og HelseIArbeid-senteret i Tromsø har gitt flere troen på å komme tilbake til arbeidslivet enn tidligere. 

Erfaringer fra virksomheter 

Følget fikk også høre erfaringer fra to virksomheter som har vært gjennom HelseIArbeid. Både Tine Meierier i Harstad og Tromsø Kommune avd Bemanningskontoret forteller at har hatt svært stor nytte av HelseIArbeid. Det blir beskrevet som et fantastisk verktøy av begge virksomheter, som anbefaler tiltaket til alle andre.  

 «Hovedmålet for besøket her i dag er å lytte og lære om tiltaket Helse I Arbeid som har vært i drift her i Tromsø en god stund. Dette er et spennende virkemiddel i IA-avtalen som ikke har så stor utbredelse i resten av landet som man har klart å få til her i nord. Jeg ville se hva samspillet mellom helse og NAV går ut på, høre om praksisen og erfaringer fra de som har prøvd det i sin virksomhet», sier statssekretær Vegard Einan.  

NAV-ledelsen ser til Tromsø 

Fylkene i NAV har i 2020 fått oppdrag om å finne sammen med helse for å etablere HelseIArbeid også i resten av landet og derfor er det svært positivt, viktig og nødvendig at man gjennom besøk som dette får et dypdykk i metodene og organiseringen av satsinga som har sitt utspring i det sterke fagmiljøet i Tromsø. 

 «Vi må se helhetlig på sykefravær i arbeidslivet, og i større grad erkjenne at helsevesenet også har en sentral rolle.  Og at de store faktorene i sykefraværet som muskel -og skjelettplager og lettere psykiske lidelser ikke nødvendigvis alltid er avhengig av medisinsk behandling, , eller som helsevesenet selv sier ikke nødvendigvis kan behandles medisinsk.  Mye av behandlingen kan ligge i å være i arbeid, slik som vi egentlig vet-men i større grad må få til i praksis» fortsetter Einan.   

Stolt av spisskompetansen 

Bente Ødegaard, avdelingsdirektør for Arbeid og helse i NAV Troms og Finnmark, er svært stolt av at resten av landet nå ser til spisskompetansen som er utviklet i Tromsø.  

«Vi vil gjerne dele de erfaringene vi har gjort så langt. Dersom vårt utviklingsarbeid kan føre til økt nærvær, verdiskaping og bedre helse har vi langt på vei lyktes med oppdraget vårt» uttaler Ødegaard.  

Før hjemreise spør vi om hva statssekretæren ser for seg blir veien videre etter dagens besøk:  

 «Nå er jeg på en lytte og lære-tur, og så blir det enda viktigere å se på større sammenhenger og snakke med andre departement og å se på det totale virkemiddelapparatet i IA-avtalen» avslutter Einan.