Vegard Einan statssekretær jan 2020.png

De første tilbakemeldingene fra pasientene er svært positive og HelseIArbeid-senteret i Tromsø har gitt flere troen på å komme tilbake til arbeidslivet enn tidligere. Det arbeides også forebyggende ved at NAV og Helse sammen er ute på arbeidsplassene i Troms og Finnmark med kunnskapsbaserte helseopplysninger som hjelper ansatte til å ta gode helsevalg.   Ledelsen i NAV har allerede utpekt HelseIArbeid som nasjonalt satsingsområde og derfor er det svært positivt, viktig og nødvendig at departementets ledelse gjennom besøk som dette får dypdykke i metodene, og organiseringen av satsinga som har sitt utspring i det sterke fagmiljøet i Tromsø.