Antall helt ledige i Troms og Finnmark var ved utgangen av mars måned målt til 12 604. Dette utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken og er nest lavest i landet, kun Trøndelag har lavere ledighet. I tillegg har antall delvis ledige mer enn doblet seg i løpet av siste uken i mars, fra 2032 personer 24. mars til 4138 personer 31. mars. 

- Den stadig økende ledigheten i Troms og Finnmark er ventet og handler i all hovedsak om permitteringer i forbindelse med koronasituasjonen, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen.

Troms og Finnmark hadde lav ledighet frem til strenge nasjonale restriksjoner til bekjempelse av smittespredning ble iverksatt 13. mars. Arbeidsmarkedet før og etter 13. mars viser at vi har gått fra 2,0 prosent til 9,6 prosent ledighet i vårt fylke. Høyest ledighet finner vi i de største kommunene som Tromsø (10,9 prosent), Harstad (10,0 prosent), Alta (11,4 prosent) og Sør-Varanger (11,7 prosent).

  - Nærmere 10 000 mennesker i Troms og Finnmark har blitt helt ledige bare de siste to ukene av mars. Vi ser en urovekkende økning i ledigheten blant de unge under 30 år hvor nå nærmere 5 000 personer er helt ledige, mot 928 på samme tid i fjor. Denne gruppen utgjør nå 39,4 prosent av de ledige. For mange av disse kan det kanskje være aktuelt å vurdere kompetansepåfyll, og vi minner om søknadsfrist til høyere utdanning 15.april.

For NAV er det viktig å formidle arbeidskraft til næringer hvor det er nå er behov. På arbeidsplassen.no legges det fortløpende ut nye stillinger, og per i dag er det 1646 ledige stillinger fordelt på 598 stillingsannonser i Troms og Finnmark. Vi oppfordrer alle som er arbeidsledig nå til å se om de kan bidra i en av næringene som nå trenger folk, avslutter Kristoffersen.

Oppdatert statistikk om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark finner du her

For ytterligere informasjon kontakt:  Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541   Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093