Ledigheten i Troms og Finnmark nærmer seg nivået før korona – fortsatt mange delvis ledige