Pressemelding om arbeidsmarkedet Troms og Finnmark, februar 2020:

219 færre personer var registrert som helt ledige i Troms og Finnmark sammenlignet med februar 2019. Dette er nøyaktig 2 prosent av arbeidsstyrken. Antallet personer på ulike arbeidsmarkedstiltak har i samme periode blitt redusert med 143 personer (21 prosent). 

Nedgangen i ledighet følger landet forøvrig. Antallet helt ledige i Norge er nå 65.416 personer, ned 9 prosent siden februar i fjor.

Lavest ledighet har NAV Troms og Finnmark målt i kommunene Bardu, Målselv og Storfjord. Måsøy, Gamvik og Båtsfjord hadde høyest ledighet. Gjennomgående er ledigheten lavere i de tidligere Troms-kommunene, men det er verdt å merke seg at ledigheten er nedadgående også i de aller fleste tidligere Finnmark-kommunene.

Arbeidsmarkedet preges av økning i antall utlyste stillinger, og det er også gledelig at mange langtidsledige får jobb. Men NAV registererer fortsatt at det er ei utfordring å skaffe arbeidskraft innen, eksempelvis, pleie- og omsorgssektoren. Vi ser derfor frem til konstruktivt og godt samarbeid med den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark om kvalifisering.

-Fra NAV sin side legges det også opp til en rekke jobbmesser i regionen nå i mars. Våren er ikke minst tida for å sikre seg sommerjobb, som kan være inngangsbilletten til arbeidslivet for de som står utenfor. 

– Vi ser at det er viktig å satse på gode møtesteder mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Da handler det om å synliggjøre mulighetene for begge parter, sier fungerende fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Bente Ødegaard.

Hun legger til at NAV skrur opp ambisjonsnivået for arbeidsformidlinger i den nordlige regionen i 2020. – I Tromsø kommune, for eksempel, er målet over dobbelt så mange formidlinger som i 2019 ved at vi har styrket markedssiden betydelig den siste tiden. Det pågår også et stort arbeid for å bistå arbeidssøkere med å få på plass fullstendige og gode CV-er. 

For ytterligere kommentar, kontakt: Bente Ødegaard // Fung.fylkesdirektør  NAV Troms og Finnmark // tlf. 959 36 818  Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093