Samlet sett går ledigheten ned med 0,4 prosentpoeng i Troms og Finnmark.

Fra forrige uke ser vi en nedgang på 363 helt ledige til 6 219 helt ledige, og en nedgang på 237 delvis ledige til 5 350 delvis ledige. Andelen helt ledige går dermed ned fra 5,0 til 4,8 prosent, og andelen delvis ledige går ned fra 4,3 til 4,1 prosent.

Per 14. juni har NAV utbetalt 492 millioner kroner i forskudd på dagpenger, ordinære dagpenger og lønnskompensasjon for permitterte til totalt 13 736 personer i Troms og Finnmark. Av dette utgjør utbetalinger av lønnskompensasjon 96 millioner kroner til 4 471 arbeidstakere i Troms og Finnmark. Lønnskompensasjon gjelder for permitterte fra og med 20. mars som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren sin og hvor NAV betaler for gjenstående dager av dag 3-20 i permitteringsperioden.

-Vi er glade for at ledigheten fortsetter nedover i fylket vårt, og at ordningen med utbetaling av lønnskompensasjon til de permitterte nå er godt i gang, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen. På arbeidsplassen.no kan jobbsøkere og arbeidsgivere enkelt finne hverandre. Arbeidssøkere registrerer og oppdaterer sine CV-er der forløpende og arbeidsgivere har mulighet til å lyse ut sine stillinger. Per i dag er det registrert 1405 ledige stillinger på arbeidsplassen.no i hele fylket.

- Vi oppfordrer alle arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft både generelt og nå i sommer om å registrere sine stillinger på arbeidsplassen.no, avslutter Grete Kristoffersen. Flere detaljer om ledigheten per i dag finner dere her på vår oppdaterte statistikkside om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark. Månedlig rapport om arbeidsmarkedet legges frem fredag 3. juli 2020.

For ytterligere kommentar, kontakt: Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541 Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093 Siren Storli // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 909 44 127