De mest berørte næringene er varehandel og reparasjon av motorvogner (2660 permitterte), overnattings- og serveringsvirksomhet (2507), bygg- og anleggsvirksomhet (1195), transport og lagring (941), industri (877) og forretningsmessig tjenesteyting (869). Næringen med høyest andel permitterte lønnstakere er overnattings- og serveringsvirksomhet hvor 52 % er permittert. Bare den siste uken har antallet permitterte økt med 333 personer innenfor denne næringen.   - De som er permittert må registrere seg som arbeidssøker selv om man forventer å komme tilbake i samme jobb. Det er viktig å legge inn oppdatert CV med utdanning og praksis på arbeidsplassen.no slik at arbeidsgivere med behov for arbeidskraft finner ledige kandidater raskt, sier fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark Grete Kristoffersen. Selv om mange bransjer permitterer, er det andre som har behov for arbeidskraft som for eksempel helsevesenet, renhold og dagligvare. 

Ingen vet med sikkerhet hvordan arbeidslivet i Troms og Finnmark vil se ut etter denne koronakrisen. Vi håper selvsagt at alle som i dag er permittert på grunn av situasjonen kommer tilbake til sine arbeidsplasser, men det er også viktig at man forbereder seg på en situasjon der arbeidsplassen ikke finnes og at man må ut i aktiv jobbsøking. Utvikling av egen kompetanse kan øke mulighetene når man skal søke jobb i arbeidslivet fremover.

- Det er positivt at det nå kommer ekstra midler til bedriftsintern opplæring. Vi håper mange vil benytte seg av dette da det er positivt både for bedriften og de ansatte. I tillegg vil vi minne om at fristen for å søke høyere utdanning er 15. april. Kanskje nettopp denne våren er tiden til å formalisere eller heve egen kompetanse, avslutter Kristoffersen. 

Se utvalgte tall og fakta om situasjonen i arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark her

For ytterligere informasjon kontakt:  Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541   Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093