Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter i begge de to nordligste fylkene i november.

Finnmark fortsetter den gode trenden fra forrige måned og hadde en nedgang på ti prosent sammenliknet med november 2018. Ledigheten i Finnmark er nå på 2,4 prosent som utgjør 962 personer. I Troms var det en ledighetsreduksjon på sju prosent (1357 helt ledige) sammenliknet med november 2018. Troms har nå kun 1,5 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledig.

Særlig gledelig er det å se at antall arbeidssøkere på ulike arbeidsmarkedstiltak i Troms og Finnmark er redusert med totalt 33 prosent siden november ifjor. Arbeidsmarkedstiltak skal bistå arbeidssøkere til å komme i ordinært arbeid og innbefatter eksempelvis arbeidstrening, opplæring, lønnstilskudd mv.

Den store etterspørselen etter arbeidskraft,og tettere kontakt mellom NAV og arbeidsgiverne i vår region, fører til at arbeidssøkere kommer raskere i arbeid og færre har behov for bistand i form av arbeidsmarkedstiltak.

– Dette er udelt positivt og fører igjen til at vi kan bruke flere ressurser fra NAV på personer som står lenger unna arbeidslivet. Det gode arbeidsmarkedet i Troms og Finnmark betyr dermed veldig mye også for de mest utsatte brukerne våre, sier direktør Grete Kristoffersen.

Det lave ledighetsnivået kommer altså på tross av lavere tiltaksbruk. Når man samtidig ser en fiskeindustri med omfattende permitteringer, sier det litt om robustheten i det eksisterende arbeidsmarkedet i nord. Det er definitivt blitt lettere for folk å skaffe seg jobb, og vi opplever at arbeidsgiverne i nord ber om stadig mer rekrutteringsbistand.

NAV Troms og Finnmark vil benytte denne anledningen til å oppfordre arbeidsgivere og arbeidssøkere her i nord til aktivt å benytte arbeidsplassen.no.

 

For spørsmål kontakt:Grete Kristoffersen // Direktør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541Morten Vikeby // Komm.rådg NAV Troms og Finnmark // tlf.92219093

Vil du vite mer?Gå til vår statistikkside HER (lenke).