Totalt 3,9 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år er nå mottakere av AAP.

I Troms var det 4342 AAP-mottakere i september, mens det var 1746 mottakere i Finnmark fylke. Begge fylkene hadde nedgang i antall innbyggere på AAP, henholdsvis 12,8 og 10 prosent.

AAP er en ordning som skal sikre mennesker inntekt i perioder hvor man, på grunn av nedsatt arbeidsevne ved sykdom eller skade, har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.

Antallet personer med nedsatt arbeidsevne i Troms og Finnmark var i september 9018. Det er 5,83 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Personer med nedsatt arbeidsevne omfatter både mottakere og ikke-mottakere av AAP.

Det er totalt i begge fylkene 928 færre AAP-mottakere sammenlignet med september i fjor. I løpet av september ble 258 nye personer mottakere av AAP i Troms og Finnmark.

Det var 295 personer som ikke lenger mottok AAP i september, som enten var tilbake i jobb eller over i andre ytelser.

3 553 AAP-mottakere i de to fylkene var kvinner og 2 535 var menn. Andelen AAP-mottakere under 30 år var 19,7 prosent.2 236 personer har vært AAP-mottakere i mer enn 2 år, noe som utgjør 26,7 prosent av totalt antall AAP-mottakere.

Se infografikk under relatert innhold

 

For spørsmål om AAP i Troms/Finnmark, kontakt:Grete Kristoffersen // Direktør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541Morten Vikeby // Komm.rådg NAV Troms og Finnmark // tlf.92219093