Desember er tradisjonelt en måned hvor ledigheten kan øke litt i de fiskeriavhengige kystområdene, så også i år, men alt i alt går ledigheten ned sammenlignet med fjorårets siste måned. 

Mange kommuner i Troms og Finnmark har ledighet ned mot 1 prosent, tall for desember viser f.eks at Bardu har 0,6 prosent ledighet som er rekordlavt.

-Det er veldig gledelig for oss i NAV å kunne melde om lav ledighet, samtidig er det store utfordringer foran oss i 2020 med å skaffe hender og hoder som er kompetente for et arbeidsliv i endring. Omlag 30 prosent av de ledige i Troms og Finnmark er i ungdomsgruppen, mange har gått for lenge uten å komme inn på arbeidsmarkedet. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre og vi er selvsagt i gang, kommenterer direktør  Grete Kristoffersen i NAV Troms og Finnmark.

Hun understreker at NAV har en svært god oversikt over både hvem de ledige er, hva som mangler av kompetanse og hvilke tiltak som kan settes inn fra NAVs side:  -Vi går grundig inn i hva som virker best for å få størst mulig arbeidsinkludering. Vår yrkesopplæring i Øvre Torneå er et eksempel, og vi har også god erfaring med ulike former for individuell oppfølging. Vi vet at vi i nord har utfordringer med å skaffe arbeidskraft, og at næringslivet vårt består av svært mange småbedrifter. Vi inviterer arbeidsgiverne til å åpne opp døra for en av våre motiverte kandidater. Med god oppfølging fra NAV har vi mange gode ekspempler på at bedriften har fått en unik mulighet til å lære opp en engasjert og lojal medarbeider. 

For spørsmål kontakt: Grete Kristoffersen // Direktør NAV Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541  Morten Vikeby // Komm.rådg NAV Troms og Finnmark // tlf.92219093