Til sammenligning er arbeidsledigheten på landsbasis 9,6 prosent. Høyest ledighet finner vi i de største kommunene som Tromsø (9,7 prosent), Harstad (9,0 prosent), Alta (10,3 prosent) og Sør-Varanger (10,5 prosent). To mindre kommuner, Nordkapp og Gamvik, har også relativt høy ledighet målt i april.  Ved utgangen av april var antallet helt ledige høyest innen reiseliv og transport med 2431 personer. Lavest var ledigheten innen akademiske yrker med 104 personer. -Det er alt for tidlig å si noe om når ledigheten vil være tilbake til normalen i vårt fylke. Den reduksjonen vi ser i antallet definert som helt ledige, har en tilsvarende økning av delvis ledige. Dette må ses i sammenheng med at de fleste ledige har begynt å sende meldekort, dermed får NAV inn mer detaljerte opplysninger om hvem som har jobbet noe og dermed skal klassifiseres som delvis ledige, sier fylkesdirektør for NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen. Dessuten har vi fortsatt en situasjon der vi har 4300 unge under 30 år i gruppen helt ledige, noe som utgjør 38 prosent av de helt ledige. Hun understreker at det fra NAVs side selvsagt er positivt at vi per nå ikke ser en ytterligere økning i ledigheten i Troms og Finnmark, og at det er positive tendenser i et arbeidsmarked som nå er i ferd med å komme gradvis på fote igjen. Håpet er at arbeidsmarkedet skal styrke seg i ukene og månedene fremover. Dette gjelder både for de helt unge, men også for gruppen voksne over 50 år som er permitterte.  -Ungdom er en svært viktig hovedsatsing for oss i NAV Troms og Finnmark, og vi jobber målrettet med tiltak inn mot ledige under 30 år for å sikre at de kommer raskt tilbake til sin gamle jobb, ny jobb eller over i et utdanningsløp. Vi vil oppfordre arbeidsgivere til i enda større grad å bruke de lokale NAV-kontorene ved bemanningsbehov. Mange av våre permitterte unge både kan og vil jobbe, og mange er også innstilte på å ta midlertidige jobber, sier Kristoffersen. Vi minne om at det er mulig for ledige å ta utdanning samtidig som en mottar dagpenger. Dette kan særlig være viktig for de unge ledige. Avslutningsvis minner Kristoffersen om at de som ikke har fått behandlet sin søknad om dagpenger har mulighet til å søke om forskudd for mai måned dersom man har behov for det. Til enhver tid oppdatert informasjon om dagpenger finnes på nav.no Oppdatert statistikk om arbeidsmarked, permitteringer og sykmeldinger for Troms og Finnmark finner du her

Se grafikk

For ytterligere informasjon kontakt:  Grete Kristoffersen // Fylkesdirektør Troms og Finnmark // tlf. 415 48 541   Morten Vikeby // Kommunikasjonsrådgiver NAV Troms og Finnmark // tlf. 922 19 093