Forsøk med kompetansetiltak for sykmeldte

  • som er 100 % sykmeldt
  • med historikk knyttet til lange og/eller gjentatte sykefravær og som har hatt mellom 12 og 26 uker sykefravær i inneværende sykmeldingsperiode
  • der sykmelding kan ha sammenheng med manglende relevant kompetanse, eller at manglende kompetanse kan gjøre det vanskelig å finne nytt arbeid dersom den sykmeldte ikke kan fortsette i arbeidet han/hun er sykmeldt fra
  • som er i stand til å gjennomføre aktuelle kompetansetiltak til tross for helseproblemer
  • Deltakelse i forsøket skal være frivillig
  • Den sykmeldte skal beholde arbeidsforholdet under gjennomføring av kompetansetiltaket
  • Opplæringen skal kunne gjennomføres innenfor sykmeldingsperioden
  • Opplæringstiltaket kan tidligst starte etter 12 ukers sykefravær og senest ved 26 ukers sykefravær