Best iLag - en mulighet for deg som vil endre livet ditt!

Best iLag er et tilbud til personer med utfordrende arbeidstilknytning som ønsker endring.

Du er enten

 • i arbeid, men sliter på jobb
 • sykmeldt, men har lyst til å jobbe
 • ny på arbeidsmarkedet, og ønsker en jobb

Du blir en del av en gruppe som samles hver uke. På samlingene blir det informasjon og diskusjon rundt tema som:

 • Målarbeid
 • Fokus og valg
 • Arbeid og helse - muskel/skjelettplager, psykisk helse, stress og stressmestring, søvn
 • Muligheter - hvem kan bistå?

 

Du må:       

 • Ønske endring
 • Sette deg mål
 • Delta hver uke
 • Være frisk nok til aktivitet
 • Ha arbeidsgiver, men trenger endring, eller
 • Være klar for arbeidslivet, men har ikke arbeidsgiver

 Gruppen møtes i 10 uker  - 2 x pr uke første 4 uker, deretter 1x pr uke

Du kan kontakte Best iLag direkte for en inntaksamtale, eller du kan bli henvist gjennom ditt lokale NAV-kontor eller din fastlege.

Kontaktinformasjon

Marit Henriksen // Mobil 952 26 561

Gunn-Evy O. Håkaby // Mobil 468 04 919