Sjukefråvær

Etter kvart kvartal publiserer vi statistikk over det legemeldte sjukefråværet i NAV Rogaland. Sjukefråværsprosenten angir andelen av planlagde dagsverk som gjekk tapt grunna legemeldt sjukdom.

2020

2019