Lågaste arbeidsløyse sidan september 2014

Heilt utan arbeid 16 – 67 år 6 108 (2,4%) 5 420 (2,1%)
Arbeidsretta tiltak 1 711 (0,7%) 1 000 (0,4%)
Bruttoarbeidsløyse**  7 819 (3,1%) 6 420 (2,5%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 1 656 1 464
Langtids-arbeidssøkjarar (26 veker eller meir) 2 994 2 427
Delvis ledige  2 921 (1,2%) 2 359 (0,9%)
Utlyste stillingar 2 864 2 730

Fakta