Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover i Rogaland

Nøkkeltall     Juni 2021
Helt uten arbeid 16 – 67 år   6 760 (2,6 %)
Arbeidsmarkedstiltak   1 323 (0,5 %)
Bruttoarbeidsledighet     8 083 (3,1 %)
Unge helt uten arbeid 16 – 29 år    1 878
Langtids-arbeidssøkere  (26 uker eller mer)   4 308
Delvis uten arbeid   4 967 (1,9 %)
Utlyste stillinger   4 895