12 134 arbeidssøkere i Rogaland i juli

Nøkkeltall Juli 2021
Helt uten arbeid 16 – 67 år 7 362 (2,9%)
Arbeidsmarkedstiltak 1 032 (0,4%)
Bruttoarbeidsledighet 8 394 (3,3%)
Unge helt uten arbeid 16 – 29 år 1 675
Langtids-arbeidssøkere  (26 uker eller mer) 4 910
Delvis uten arbeid 3 740 (1,5%)
Utlyste stillinger 2 166