Ordinært arbeidsliv i Rogaland skal oppleve eit ryddig samarbeid med NAV