Bedrifter i Nord-Rogaland (nord for Boknafjorden) kan ringe eller sende SMS på:

  • 950 81 429 // 488 82 618

Bedrifter i Sør-Rogaland (sør fylket og Ryfylket) kan ringe eller sende SMS på:

  • 980 29 122 // 412 45 133

Mange tek kontakt med spørsmål om permitteringar og oppseiingar. Bedrifter som permitterer meir enn 10 tilsette, skal melde frå til NAV.

Sjå meir informasjon om permitteringar som følgje av koronaviruset

Kontaktinformasjon til marknadsteama i NAV Rogaland