Oversikten viser utviklinga i arbeidsløyse fra 3. mars til 24. mars i år. 

Det er Haugesund, Stavanger og Sandnes som har høgast bruttoarbeidsløyse på høvevis 11,4 prosent, 11,1 prosent og 11,1 prosent. Utbruddet av koronaviruset i Noreg er hovudårsaka til den historisk høge arbeidsløysa. 

Sjå vedlagde oversikter for meir informasjon.

Kontakt seniorrågjevar i NAV Rogaland, Gustav Svane, på e-post gustav.svane@nav.no hvis du treng utfyllande informasjon.

Bruttoarbeidsløyse pr. 24 mars i prosent:

Eigersund – 10,1

Stavanger – 11,1

Haugesund – 11,4

Sandnes – 11,1

Sokndal – 6,9

Lund – 5,9

Bjerkreim – 7,7

Hå – 8,0

Klepp – 9,8

Time – 9,1

Gjesdal – 11,3

Sola – 11,0

Randaberg – 10,3

Strand – 9,0

Hjelmeland – 6,8

Suldal – 6,4

Sauda – 7,5

Kvitsøy – 5,1

Bokn – 5,0

Tysvær – 8,6

Karmøy 9,2

Utsira - *

Vindafjord – 7,8

Totalt: Rogaland: 10,3