Nesten 10 prosent arbeidsløyse og 21 000 permitteringsvarslar