Sidan har som formål å gjere statistikk lettare tilgjengeleg gjennom å visualisere trendar og utvikling i større grad på område som arbeidsløyse, arbeidsavklaring, sjukefråvær og uføre-området.

Facebook-sida skal òg dele nytt om arbeidsmarknaden og synleggjere moglegheitene som finst på arbeidsplassen.no.

– No har vi vår eigen eksterne kanal til å dele nyttig kunnskap om arbeidsmarknaden i Rogaland og om samfunnsoppdraget til NAV, seier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Lenke til Facebook-sida: Arbeidmarkedet i Rogaland