18 617 personar melder til NAV at de står helt utan jobb. Det er 2 204 færre enn i førre veke. Delen helt utan arbeid er dermed på 7,3 prosent mot 8,2 prosent i førre veke. 13 475 personar rapporterer at de jobbar delvis for arbeidsgjevaren sin. Det utgjer 5,7 prosent og er ei auke 0,3 prosent frå sist veke.

– Dei siste vekene har vi sett ein tydeleg trend i arbeidsmarknaden. Det er færre personar som er heilt utan arbeid i Rogaland, mens det vert fleire som er delvis utan arbeid, seier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Denne trenden gjeld ikkje berre i Rogaland, men i heile Noreg.

– Det er drøyt 1 300 færre arbeidssøkarar i Rogaland samanlikna med førre veke. Det inneberer at mange arbeidstakarar er tilbake på jobb igjen etter at myndigheitene begynte og gradvis lette på smitteverntiltaka, seier Haftorsen.

Kommunevis oversikt:

Kommune Heilt utan arbeid 5.mai 2020 Delvis utan arbeid  5.mai 2020 Heilt utan arbeid 12.mai 2020 Delvis utan arbeid 12.mai 2020
Eigersund 8,3 5,3 7,3 5,5
Stavanger 9,3 5,2 8,4 5,5
Haugesund 9,5 5,4 8,5 5,8
Sandnes 8,9 5,5 7,9 5,8
Sokndal 4,9 3,4 4,1 3,6
Lund 5,7 3,6 4,6 3,8
Bjerkreim 5,5 2,8 5,4 2,8
5,5 3,9 4,8 4,0
Klepp 7,4 4,9 6,7 5,1
Time 6,5 4,8 5,7 5,2
Gjesdal 8,3 5,7 7,4 6,0
Sola 9,0 5,2 8,4 5,5
Randaberg 8,0 5,1 6,7 5,5
Strand 6,9 5,0 5,9 5,2
Hjelmeland 5,1 2,4 4,3 2,8  
Suldal 3,9 3,6 3,4 3,4
Sauda 3,6 3,3 3,0 3,5
Kvitsøy 4,0 3,6 4,0 4,0
Bokn 3,2 3,2 2,7 3,4
Tysvær 7,9 4,1 7,1 4,3
Karmøy 6,8 4,8 5,9 5,2
Utsira 3,9 * 4,8 *
Vindafjord 6,6 3,4 5,8 3,7