500 færre heilt utan arbeid den siste veka i Rogaland

I løpet av den siste veka har talet på personar heilt utan arbeid blitt redusert med 475 personar. No er 10 479 personar heilt utan jobb i Rogaland. Det utgjer 4,1, prosent av arbeidsstyrken, viser ferske tal frå NAV. Snittet for Noreg er 4,0 prosent.

– Den positive utviklinga held fram. På dryge to veker har arbeidsløysa blitt redusert med om lag tusen personar, seier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Blant personar heilt utan arbeid er det nedgang i alle aldergrupper og yrkesgrupper den siste veka. 

Stavanger og Sola har høgast arbeidsløyse

Stavanger og Sola er kommunane med høgast arbeidsløyse i fylket per. 8. september. 4,8 prosent av arbeidsstyrken i dei to kommunane er heilt utan arbeid. Sandnes har ein del på 4,5 prosent, medan i Haugesund er delen 4,2 prosent. I Randaberg kommune er 4,0 prosent heilt utan arbeid.

– Sidan koronaviruset ramma arbeidsmarknaden, har kommunane med flest innbyggarar hatt den største arbeidsløysa, seier Merethe P. Haftorsen

7 560 personar rapporterar til NAV at dei jobbar delvis for sine arbeidsgjevarar. Det er ein del på 3,0 prosent av arbeidsstyrken, og aukar minimalt samanlikna med førre veke.

Totalt er det nå registrert 18 713 arbeidssøkarar i Rogaland. Det inkluderer personar heilt utan arbeid, delvis utan arbeid og arbeidssøkarar på tiltak. Det utgjer 7,4 prosent av arbeidsstyrken.