Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger og NAV Rogaland

Helse Stavanger og NAV Rogaland har signert samarbeidsavtale om HelseIArbeid. Dette er et forebyggende og helsefremmende tiltak knyttet til muskel-, skjelett- og psykiske plager.

Satsingen HelseIARbeid er et samarbeid mellom helsetjenesten og NAV. Med signering av samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger og NAV Rogaland starter det nasjonale konseptet opp i Rogaland. Målet med tiltaket er å gi kunnskap om vanlige helseplager og øke nærværet på arbeidsplassen.

HelseIArbeid har to hovedelementer, et bedriftstiltak og et individtiltak. Bedriftstiltaket består av helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidlig på arbeidsplassen, etterfulgt av en IA-prosess med fokus på egen arbeidshverdag. Individtiltaket tilbyr rask tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring etter henvisning fra fastlege. Tiltaket HelseIArbeid har vært utprøvd i Troms og tilbys nå også til utvalgte bedrifter i Rogaland. På sikt vil alle bedrifter kunne nyttiggjøre seg tiltaket. Du finner mer infomasjon om HelseIArbeid på Helsedirektoratet sine websider og på nav.no.

 

Signering HelseIArbeid
Signering av samarbeidsavtale om HelseIArbeid mellom Helse Stavanger og NAV Rogaland

Bildet er hentet fra signering av avtalen mellom Helse Stavanger og NAV Rogaland. Foran fra venstre, Merethe Prytz Haftorsen, direktør NAV Rogaland og Cathrine Bryne, Ad.dir. Helse Stavanger. Bak fra venstre ser vi Kjersti Goa Lødemel, seksjonssjef NAV Arbeidslivssenter Rogaland, klinikksjef for psykisk helsevern Helle K. Schøyen, poliklinikkleder Sola DPS Jørn Andrè Kårstad Idsal, avd.overlege avd. for rehabilitering My Dung Nguyen Thorkildse4n, avd.sjef rehabilitering Astrid Tytlandsvik, HelseIArbeid koordinator Marianne Aas, Foto:Ole Kristian Larsen