I sterk konkurranse med mange andre nominerte dyktige bedrifter valgte juryen ut tre bedrifter. De nominerte bedriftene var:

  • Eventyrhagen barnehage - en privat barnehage på Håvik i Karmøy
  • Hå kommune
  • Aker Solution, avd.Egersund

De tre nominerte bedriftene representerer bransjer som vanligvis har høyt fravær og mange fysisk krevende oppgaver. De representerer også bransjer med arbeidsoppgaver og tjenester som krever tilstedeværelse, og de kan ikke ta med jobben hjem. De nominerte kjennetegnes videre ved at de har godt partssamarbeid, god forståelse for intensjonene med inkluderende arbeidsliv og bekrefter ved sin innsats at det er det jevne arbeidet i daglig drift som gir resultater. De er alle gode IA-virksomheter! 

Om vinneren sier juryen at bedriften har hatt svært lavt sykefravær over mange år, i opp- og nedgangstider. Bedriften har ved godt partsarbeid forankret IA-arbeidet i alle ledd i organisasjonen og de har vært en foregangsbedrift i eget konsern og i bransjen generelt. 

Og vinneren av IA-prisen 2019 er Aker Solution, avd Egersund

 

 

 

………………………………………………………………………………