Hørsel – et usynlig handikap

Det å få svekket hørsel, tinnitus eller andre hørselsutfordringer kan være en ensom opplevelse.

HLF Hørselshemmedes Landsforbund – er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med over 60000 medlemmer. HLF kjemper for at alle som får nedsatt hørsel eller annen hørselsrelatert lidelse, skal få hjelp og oppfølging. Organisasjonen jobber for å forebygge at barn og voksne får hørselsskader, bla.gjennom aksjonen «God lyd i Barnehagen».

HLF eier og driver HLF Briskeby som både er videregående skole og kompetansesenter for hørselshemmede. Mange hørselshemmede opplever mestring for første gang etter å ha vært på kurs på Briskeby. Gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling finner deltakerne nye måter å møte utfordringene på. HLF jobber for å spre kunnskap som vil være nødvending for å få grep om et usynlig handikap.

Det å få svekket hørsel, tinnitus eller andre hørselsutfordringer kan være en ensom opplevelse. Det er viktig å være åpen om sitt hørseltap. Over tid blir en trøtt, får konsentrasjonsvansker, hodepine og dårlig søvn. Kamuflasje for hørseltap kan være: trøtthet, utmattelse, ME, muskel og skjelettplager,etc.

 

Fakta

HLF - Hørselshemmedes Landsforbund – er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med over 60000 medlemmer. HLF kjemper for at alle som får nedsatt hørsel eller annen hørselsrelatert lidelse, skal få hjelp og oppfølging. Organisasjonen jobber for å forebygge at barn og voksne får hørselsskader, bla.gjennom aksjonen «God lyd i Barnehagen».

Les mer om HLF Briskeby

Les også om hjelpemidler hos NAV Hjelpemiddelsentral