Bedriftsundersøkelsen

Vi gjennomfører en årlig utvalgsundersøkelse blant bedrifter i regionen. Undersøkelsen er en nyttig kilde til bedre kunnskap om bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft. ​

NAV Øst-Vikens bedriftsundersøkelse for 2019 

Se under "relatert innhold" for bedriftsundersøkelsene for Østfold og Akershus 2018 og 2017.