Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne 

3. kvartal 2019

 

1. kvartal 2019