Dersom du ønsker bistand for å finne arbeid, kan du gjennom våre kurstilbud heve kompetansen din og forbedre mulighetene dine for å nå dette målet. Du kan lese mer om de ulike kursene i informasjonsarkene under.

Tilbud om kurs eller tiltak vil være et resultat av ditt NAV-kontors vurdering av ditt behov. Noen av tilbudene er forbeholdt personer med spesielle behov. 

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor om du er interessert i noen av kursene.  

Informasjonsark - Jobbklubb for ungdom

Informasjonsark - Karriereveiledning

 

Informasjonsark - Etablererkurs

Informasjonsark - Førerkort  buss, lastebil, kran G8, enkeltplasser i rammeavtale

Informasjonsark - Helse og omsorg

Informasjonsark - Kafé og kantine

Informasjonsark - Prosjektstyring

Informasjonsark - Språkkartlegging

Informasjonsark - Toll og logistikk - Innføring til speditøryrke

Vaktmester/ Byggdrifter

 

Tilbake til oversikten over aktuelle kurs i Øst-Viken