Dersom du ønsker bistand for å finne arbeid, kan du gjennom våre kurstilbud heve kompetansen din og forbedre mulighetene dine for å nå dette målet.Du kan lese mer om de ulike kursene i informasjonsarkene under.

Tilbud om kurs eller tiltak vil være et resultat av ditt NAV-kontors vurdering av ditt behov. Noen av tilbudene er forbeholdt personer med spesielle behov. 

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor om du er interessert i noen av kursene.  

Jobbklubber

Informasjonsark - Jobbklubb for ungdom

Informasjonsark - Jobbklubb med praksis

Informasjonsark - Karriereveiledning

Informasjonsark - Tiltak på timen

Arbeidsmarkedskurs

Informasjonsark - Etablererkurs og næringsfaglig vurdering

Informasjonsark - Norskopplæring for minoritetsspråklige

Informasjonsark - Norwegian language course for immigrants

Informasjonsark - Rekrutteringskurs for tømrere

Informasjonsark - Yrkesnorsk med praksis

Informasjonsark - Yrkessjåføropplæring

 

Tilbake til oversikten over aktuelle kurs i Øst-Viken