I forrige kvartal, i utgangen av juni, var det 51 043 uføretrygdede, som er en andel på 10,9 prosent. På tross av den svake nedgangen, har likevel uføreandelen økt gradvis de siste ti årene, og samtidig vokst raskere enn befolkningen i aldersgruppen 18-67 år. Mer enn 1 av 10 personer mottar i dag uføretrygd i Øst-Viken. I noen kommuner er andelen nærmere 1 av 5.    

- Vi ser en svak nedgang i uføreandelen i Øst-Viken, med 223 færre uføre sammenlignet med forrige kvartal. Likevel ligger Øst-Viken over gjennomsnittet, sett opp mot det nasjonale bildet, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.    

Andelen uføretrygdede for landet totalt er 10,4 prosent, som gir et samlet antall på 357 161 personer. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal.

På grunn av koronaviruset er regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) midlertidig endret slik at perioden med rett til ytelsen kan utvides ut over ordinær stønads- og vedtakslengde. Dette kan i en periode medføre at noen færre går over til å motta uføretrygd.   

Les hele pressemeldingen (pdf)

Hovedtall uføre Øst-Viken (pdf)

Nøkkeltall uføre Øst-Viken, infografikk (jpg)

Pressebilde (jpg) av Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken. Foto: Kine Heide Larsen. 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Kine Heide Larsen telefon 920 87 221.