I Norge totalt er andelen helt ledige nå på 10,2 prosent.

- Det er gledelig å se at den eksplosive økningen av arbeidsledige har stanset opp. Noe av årsaken til nedgangen er rett og slett at flere er registrert som delvis ledige, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Det er altså en svak nedgang i antallet arbeidssøkere, som er summen av de helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. Antallet arbeidssøkere er redusert med 667 personer fra 7. april og frem til i dag. Det er nå 43 211 arbeidssøkere i Øst-Viken.

- Vi vet hvor viktig det er for mennesker å få beholde arbeidet sitt, eller komme tilbake til jobben etter permittering. I NAV har vi et svært kompetent markedsapparat med spisskompetanse på arbeidsmarkedet, som nå er i full sving med å ringe og kontakte nye permitterte og arbeidsledige. Vi tilbyr bistand til å komme i jobb, råd, veiledning og service. Jeg vet at de vil gjøre sitt absolutt ytterste for å bistå de som ikke har en jobb å gå tilbake til når situasjonen vi står i nå, endrer seg, sier Hansen.

Les hele pressemeldingen her (pdf)

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pdf)

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsrådgiver Sigmund Haugedal, mobil 976 34 580,