– Øst-Viken har et  høyere legemeldt sykefravær enn landet, og det er viktig å få redusert sykefraværet, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

NAV øker nå innsatsen hos de virksomhetene som har høyest sykefravær. 

– Å redusere sykefravær har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker, kvaliteten på arbeidet og for virksomhetens behov for kompetanse, sier Hansen.

IA-avtalen og nye mål

Hovedmålet med den nye «Inkluderende Arbeidsliv»-avtalen er å bidra til høy sysselsetting gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Ett av målene er at sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 2018. 

Det er opprettet egne bransjeprogram for å spisse innsatsen mot utvalgte næringer som har hatt vedvarende høyt sykefravær, f eks sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, næringsmiddelindustri, rutebuss og persontrafikk, bygg- og anleggsvirksomhet. 

Økt sykefravær i Akershus, redusert sykefravær i Østfold 

I Akershus har det legemeldte sykefraværet gått opp med 2 prosent, sammnelignet med 3. kvartal i fjor. Sykefraværet er likevel 4,2 prosent, under landsgjennomsnittet. I Østfold har sykefraværet for arbeidstakere gått ned med 0,8 prosent, og er nå 4,7 prosent.  

Flere kvinner enn menn er sykmeldte

I Akershus er sykefraværet blant kvinner 5,3 prosent, en økning på 2,3 prosent fra samme kvartal 2018. Sykefraværet for menn har gått opp med 1,7 prosent og er nå på 3,1 prosent. I Østfold er sykefraværet 5,8, prosent hos kvinner, som er en nedgang på 0,5 prosent fra samme kvartal 2018. Sykefraværet for menn har gått ned med 1,1 prosent og er nå på 3,8 prosent. 

Flest med muskel- og skjelettlidelser

Muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsaken til sykefraværet i Akershus. 31,8 prosent av sykefraværstilfellene har sin årsak i slike diagnoser. Psykiske lidelser utgjør 15,6 prosent, mens sykdommer i luftveiene utgjør 15,1 prosent av tilfellene. 

Muskel- og skjelettlidelser er den største årsaken til sykefraværet også i Østfold, og her er tallet 35,9 prosent. Psykiske lidelser utgjør 16 prosent og sykdommer i luftveiene utgør 12 prosent av tilfellene. 

Sykefraværet i Akershus/kommuner i Øst-Viken med mer enn 20 000 innbyggere:

Kommune                   3.kvartal 2019 i prosent Endring i prosent fra 3. kvartal 2018
Skedsmo Lørenskog Ullensaker Ski Oppegård Eidsvoll Nittedal Nes Ås   4,1 4,4 5,1 4,5 3,6 5,7 4,4 5,5 3,9   3,9 1,6 4,8 9,1 -3,9 10,3 7,8 -4,1 0,1  

Sykefraværet i Østfold/kommuner i Øst-Viken med mer enn 10 000 innbyggere:

Kommune              

3. kvartal 2019 i prosent Endring i prosent fra 3. kvartal 2018
Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden Rygge Askim Eidsberg   4,6 4,9 4,7 4,4 4,7 4,7 4,9   1,0 -1,8 0,9 -1,8 -2,2 -6,5 13,1  

 

For mer informasjon, kontakt Sigmund Haugedal, fagansvarlig kommunikasjon i NAV Øst-Viken, mobil 976 34 580 eller på e-post: sigmund.haugedal@nav.no