Permitteringer, oppsigelser og driftsinnskrenkninger i Øst-Viken

Fakta