Fra og med 9. mars 2020 er det i region Øst-Viken (det som tidligere var Østfold og Akershus - med unntak av Asker og Bærum) innkommet varsler om permitteringer, innskrenkning av arbeidstid eller nedbemanning fra 861 bedrifter. Det er viktig å understreke at dette kun gjelder bedrifter med 10 personer eller mer.

Totalt gjelder det varsler for 22 343 ansatte. Dette utgjør 5.9 % av arbeidsstyrken totalt i regionen.

Les hele pressemeldingen fra NAV Øst-Viken her (pdf)